Accelerator Pump

Thuật ngữ chuyên ngành trong lĩnh vực và công nghệ ô tô

Accelerator Pump: Bơm tăng áp


Đính kèm với thân của chế hòa khí, nó có chức năng đặc biệt loại bỏ tác hại do việc bướm ga mở quá rộng một cách đột ngột. Nó được kích hoạt trực tiếp làm ngắt dây cáp (hoặc dây dẫn) của bướm ga thông qua sự bố trí và phần đầu vòi màng ngăn. Việc mở bướm ga đột ngột làm kích hoạt màng ngăn này, nó ép xăng chảy qua phần đầu vòi đi vào cổ chế hòa khí. Khi bướm ga mở chậm thì có một sự sắp xếp chảy từ từ cho phép nhiên liệu quay trở lại máy bơm, thay vì bị ép chảy qua đầu vòi.

Facebook
Twitter
Google-Plus