Adaptive Restraint Technology System (ARTS)

Thuật ngữ chuyên ngành trong lĩnh vực và công nghệ ô tô

Adaptive Restraint Technology System (ARTS): Hệ thống điện tử kích hoạt gối hơi


ARTS là hệ thống điện tử kích hoạt gối hơi theo những thông số cần thiết tại thời điểm xảy ra va chạm. Nó được thiết kế chỉ trong nháy mắt được kích hoạt giúp giảm thiểu tác động mạnh khi xảy ra va chạm, bằng cách sử dụng các cảm ứng tải trọng ở các ghế ngồi để phát hiện ra vị trí ghế ngồi và trạng thái dây an toàn, từ đó kích hoạt gối hơi theo cách thích hợp nhất.
Facebook
Twitter
Google-Plus