Additives

Thuật ngữ chuyên ngành trong lĩnh vực và công nghệ ô tô

Additives: Các chất phụ gia

Có hai loại phụ gia cho xăng và dầu. Phụ gia cho dầu chiếm khoảng 15% khối lượng dầu và được dùng để ngăn chặn việc dầu bị ô xy hóa (nguyên nhân chính làm cho dầu bị hỏng) và để làm sạch cặn các-bon (chất tẩy phụ gia). Chất phụ gia chính của xăng là teteathly chì cho phép mức octane giảm xuống, kiềm chế khả năng gây cháy nổ do va đập, dễ dàng hơn cho việc vận chuyển.
Facebook
Twitter
Google-Plus