Balance Shaft

Thuật ngữ chuyên ngành trong lĩnh vực và công nghệ ô tô

Balance Shaft: Trục cân bằng

Động cơ thông thường sẽ bị rung do sự chuyển động lên xuống của các piston khiến cho trục cam bị đổi sang một hướng. Trục cân bằng luôn phiên (thường theo hướng ngược lại) để việc rung của nó sẽ triệt tiêu việc rung của động cơ. Thỉnh thoảng một động cơ sẽ có hai trục cân bằng chuyển động theo các hướng ngược lại đặt tại hai bên của trục cam.

Facebook
Twitter
Google-Plus