Brake Booster

Thuật ngữ chuyên ngành trong lĩnh vực và công nghệ ô tô

Brake Booster: Thiết bị hỗ trợ phanh

 

Là một thiết bị cơ học gắn liền với hệ thống phanh để tăng thêm lực khi lái xe đạp vào má phanh. Thiết bị này sử dụng khí, chân không hoặc dầu thủy lực để trợ lực. Đôi lúc được gọi là các phanh có hỗ trợ lực, phanh hỗ trợ chân không, phanh có hỗ trợ thủy lực, hoặc đơn giản gọi là phanh có trợ lực. Hầu hết các xe ô tô, thiết bị hỗ trợ này sử dụng chân không. Còn đối với xe máy chủ yếu dùng dầu trợ lực (thủy lực).

Facebook
Twitter
Google-Plus