Brake Lining

Thuật ngữ chuyên ngành trong lĩnh vực và công nghệ ô tô

Brake Lining: Lining của phanh

Làm bằng vật liệu ma sát chống nhiệt gắn với bố phanh (thường gắn cố định). Khi bố phanh bị đẩy vào trống phanh, lining ép vào bên trong trống giúp cho dừng xe lại, và cũng giúp cho trống và bố khỏi mòn.

Khi Lining đã mòn trên đĩa phanh, piston trong Caliper phải đẩy tới sâu hơn mới có thể đưa bố phanh ép sát mặt Rotor. Muốn đẩy Piston đi sâu hơn, hệ thống cần phải rút nhiều dầu hơn. Do đó, nếu bố phanh mòn, thì dầu phanh sẽ cạn nhanh hơn.

Facebook
Twitter
Google-Plus