Compression Ratio

Thuật ngữ chuyên ngành trong lĩnh vực và công nghệ ô tô

Compression Ratio: Tỷ lệ nénMột tỷ lệ được tính toán liên quan đến thể tích chưa được nén của xylanh với piston ở điểm chết dưới so với thể tích được nén của xylanh với piston của điểm chết trên. Do đó, một tỷ lệ nén 9:1 có nghĩa hỗn hợp khí-nhiên liệu được nén tới một phần chín của thể tích ban đầu trước khi nó được đốt cháy. Tỷ lệ nén này có một chút liên quan đến hiệu quả áp suất thực tế tạo ra trong xylanh.


Facebook
Twitter
Google-Plus