Crankcase

Thuật ngữ chuyên ngành trong lĩnh vực và công nghệ ô tô

Crankcase: Hộp trục khuỷu (cacte)

Là phần dưới của máy bao bọc trục khuỷu. Nó gồm trục khuỷu, các xylanh piston, các thanh truyền và một số bộ phận chuyển động khác của máy. Đối với những máy không có bộ phận làm mát khí, nó có một số bộ phận chuyển động bên trong giành cho bộ phận làm mát và để chuyển dẫn dầu. Đối với máy có phần làm mát khí, nó cũng có một số bộ phận chuyển động bên trong để dẫn dầu nhưng nó thường có những cạnh bên ngoài để làm tiêu tan khí nóng.

Facebook
Twitter
Google-Plus