Crankshaft Pulley

Thuật ngữ chuyên ngành trong lĩnh vực và công nghệ ô tô

Crankshaft Pulley: Puli trục cơ

Là một bánh xe gắn với phía trước của trục cơ mà được nối bởi dây cu-roa quạt tới quạt gió, máy phát điện, và các thiết bị khác để giúp trục cơ quay có thể làm chuyển động các bộ phận khác. Puli trục cơ thường có đánh dấu thời gian trên đó, và điều này là cần thiết để kiểm tra và điều chỉnh thời gian bằng một đèn thời gian. Nó cũng được gọi là bánh xe cân bằng.

Facebook
Twitter
Google-Plus