de Dion

Thuật ngữ chuyên ngành trong lĩnh vực và công nghệ ô tô

de Dion: hệ  thống treo độc lập phía sau

Là kết cấu trục sau do nhà thiết kế ô-tô người Pháp tên là de Dion phát minh vào thế kỷ 19, trong đó các bánh chuyển động được gắn vào một trục đứng im có hình cong. Trục này lại được gắn vào một khung bởi một trục đứng trung tâm, bộ vi sai được bắt vít vào khung này và được nối tới các bánh chuyển động bằng các trục chuyển động dùng các khớp nối chung. Hệ thống de Dion giữ cho các bánh đứng thẳng (giống như chức năng của trục quay) nhưng trọng lượng không lò xo được giảm do bộ vi sai không nằm trong trục. Hệ thống treo de Dion cũng tạo khoảng không quanh bộ vi sai để giúp cho phanh phía trong, mà có thể giúp giảm trọng lượng không lò xo hơn nữa.
Facebook
Twitter
Google-Plus