Electric Brake Assistance (EBA)

Thuật ngữ chuyên ngành trong lĩnh vực và công nghệ ô tô

Electric Brake Assistance (EBA): Hệ thống trợ lực phanh điện tử

Là một hệ thống điện hoặc điện tử được sử dụng để giúp phanh xe.

Facebook
Twitter
Google-Plus