Electronic Fuel Injection (EFI)

Thuật ngữ chuyên ngành trong lĩnh vực và công nghệ ô tô

Electronic Fuel Injection (EFI): Hệ thống phun xăng điện tử

Facebook
Twitter
Google-Plus