Exhaust Cam/Camshaft

Thuật ngữ chuyên ngành trong lĩnh vực và công nghệ ô tô

Exhaust Cam/Camshaft: Cam/Trục cam xả

Một trục cam riêng kiểm soát việc đóng và mở của các van ống xả sử dụng trong các động cơ có hai trục cam giống nhau trên cao.

Facebook
Twitter
Google-Plus