Parking Brake

Thuật ngữ chuyên ngành trong lĩnh vực và công nghệ ô tô

Parking Brake: Phanh tay

Nhiệm vụ chính của phanh tay là hãm đà lăn bánh sau khi xe đã dừng hẳn lại. Ngoài việc sử dụng cho mục đích này, phanh tay còn có thêm một nhiệm vụ là  kiểm tra hệ thống phanh trên bánh sau bằng cách nghe xem có nhiều tiếng "click, click" trong khi kéo phanh tay hay không? Phanh có "ăn" ngay không? Nhả phanh có nhẹ nhàng không? Kéo phanh lên, mà cần phanh chọc phanh lên trời mới "ăn" vào khớp thì đúng là hệ thống phanh trên đôi bánh sau đã có vấn đề, như bố (brake pad) hoặc móng (brake shoe) đã mòn, hoặc dây kéo đã quá căng.

Facebook
Twitter
Google-Plus