Thuật ngữ ôtô. Từ điển thuật ngữ ô tô

Từ điển các thuật ngữ chuyên ngành ô tô
0-9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
 
Từ điển các thuật ngữ chuyên ngành ô tô xe máy của Muaxe24 giúp các bạn hiểu rõ hơn về những từ ngữ, thuật ngữ và các khái niệm chuyên dùng trong lĩnh vực ô tô xe máy. Chúng tôi luôn vui lòng và cảm ơn những phản hồi cũng như những góp ý của các bạn, để chúng tôi có thể hoàn thiện hơn nữa chuyên mục từ điển thuật ngữ ô tô này.

Hãy sử dụng thanh công cụ để xem các từ ngữ chuyên ngành theo thứ tự bảng chữ cái, hoặc các bạn có thể đưa Khái niệm cần tìm vào ô tìm kiếm để có thể tra cứu các thuật ngữ được dễ dàng hơn.
Facebook
Twitter
Google-Plus